Giới thiệu MIKEDU s

MIKEDU s là công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp các công cụ kỹ năng hỗ trợ phát triển cá nhân và phát triển kinh doanh, MIKEDU s VIỆT đã giúp cho hơn 5000 người phát triển bản thân và công việc kinh doanh tốt hơn, chia sẻ những cơ hội, kiến thức có ích để giúp cho mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp đạt tới sự thịnh vượng trong sự nghiệp và mỗi cá nhân sẽ trở lên giàu có hạnh phúc hơn.

Tầm nhìn: với slogan “Personal Development Succeed” MIKEDU s hướng đến một tầm nhìn giúp cho mọi người thay đổi tư duy phát triển bản thân để thành công trong công việc và cuộc sống thông qua những sản phẩm có tri thức cao ứng dụng thực tiễn linh hoạt hiệu quả vào công việc kinh doanh và cuộc sống.

Sứ mệnh: 
Mang tri thức giá trị có ích giúp cho mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp tạo lên sự thành công giàu có hạnh phúc là sứ mệnh chúng tôi làm
Sản phẩm/Dịch vụ:

MIKEDU s cung cấp kiến thức tạo ra giá trị hỗ trợ việc phát triển kỹ năng cá nhân và kinh doanh. giúp cho mọi người thay đổi tư duy để thành công giàu có hơn.

  • Công cụ phát triển kỹ năng cá nhân và huấn luyện kinh doanh.
  • Sự kiện đào tạo phát triển kỹ năng cá nhân và doanh nghiệp.
  • DISC, Sinh Trắc Vân Tay KHAI PHÁ TIỀM NĂNG con người.
MIKEDU s cam kết tổ chức những chương trình,công cụ hỗ trợ phát triển cá nhân mang lại giá trị thực sự cho khách hàng.